گواهی نامه ها

  • پروانه ساخت وسيله پزشکي از وزارت بهداشت برای دستگاه الکتروکاردیوگراف سه کاناله مدل A80.
  • پروانه ساخت وسيله پزشکي از وزارت بهداشت برای دستگاه الکتروکاردیوگراف شش کاناله مدل A110.
  • پروانه ساخت وسيله پزشکي از وزارت بهداشت برای دستگاه الکتروکاردیوگراف مبتنی بر رایانه مدل PC216.
  • مجوز فناوری از پارک علمی و تحقیقاتی اصفهان.
  • پروانه بهره برداري از وزارت صنايع و معادن ايران.
  • تاییدیه فعالیت دانش بنیان از کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری